Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 23. november 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Den tredje verden 1967-1978

Den kalde krigen: Den tredje verden 1967

NRK2 tirsdag 23. november kl 20.35
Den kalde krigen: (17:24) Den tredje verden 1967-1978

Øst mot vest i Afrika

Tidlig på 70-tallet begynte tøværet mellom de to supermaktene å merkes - i Europa. Richard Nixon og Leonid Bresjnev skrev under på en avtale i 1972 som gjorde det praktisk talt umulig for stormaktene å ekspandere videre på dette kontinentet.
Men det var nok ikke slutt på maktviljen hos de to partene. Nye konfrontasjoner gjorde seg etter hvert gjeldende i Midtøsten og sørover i Afrika. Israel ble Vestens naturlige allierte, mens de arabiske statene jevnt over hentet støtte fra Sovjetunionen.
En rekke afrikanske land med kolonibakgrunn prøvde i disse årene å få skikk på sitt politiske hus. Og det var her stormaktene fant en ny sjanse til innflytelse og makt.
Mest dramatisk kom dette til uttrykk i Angola. Først skulle friheten og selvstendigheten vinnes. Deretter skulle landets politiske grupperinger kjempe om makten.
Etter Vietnamkrigen var det utelukket at amerikanerne ville sende soldater til Angola. Derfor måtte USA formidle sitt press gjennom kanaler i Sør-Afrika. Herfra ble det sendt tropper som skulle hjelpe UNITA-bevegelsen. Cuba og Sovjet støttet en rivaliserende gruppering. I Angolas tilfelle var det såvisst ingen kald krig mellom partene. Det ble en mangeårig blodig borgerkrig som har ødelagt landet for flere tiår.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv-suksessen \"En verden i krig\". Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp-politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Anne-Marie Astad tlf. 23 04 98 41