Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 19. april 2001 kl 19.30 Schrödinger spesial

Schrödinger spesial (t)

NRK1 torsdag 19. april kl 19.30
Schrödinger spesial

Hvor stammer vi fra?

Hvordan oppstår liv og hvor kommer vi fra? Svaret er at det vet vi rett og slett ikke. Men som kveldens spesialutgave av Schrödingers katt viser, finner vi spor som fører til både vår egen jord og til andre steder i universet.

Det er ikke lett å definere hva liv er. Vanligvis beskrives en levende organisme som noe som kan ta til seg næring, som har et stoffskifte og som kan formere seg. Men noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom det levende og det livløse. Et virus er eksempel på det. Alene er viruset livløst. Det har ikke stoffskifte og ikke reaksjonsevne, men når det kommer inn i en levende celle, kan det reprodusere seg.

Livet, slik det utfolder seg på jorda i dag, er resultatet av en lang utvikling som har vært påvirket av tilfeldigheter og en rekke ytre faktorer som asteroidenedslag, vulkaner, bakterieinfeksjoner etc.

For 240 millioner år siden forsvant for eksempel 95 % av alle marine organismer. Fagfolk har beregnet at alle artene som lever i dag, bare utgjør omlag én prosent av alle artene som har levd på jorda siden livet begynte.

Spor av liv for milliarder år siden
Geologer og paleontologer har funnet spor av liv i bergarter som er 3 - 3.5 milliarder år gamle, sannsynligvis har det vært bakterier. I jordas yngre dager var atmosfæren på jorda helt annerledes enn den vi har i dag, og vi tror at det ble dannet viktige organiske molekyler på grunn av at atmosfæren ble utsatt for kraftige elektriske utladninger under hyppige tordenvær. Disse molekylene, blant annet aminosyrer, har vært starten på det som utviklet seg til levende organismer. Men det kan også tenkes at meteoritter har brakt med seg organisk materiale til jorda.

Og stadig lytter vi etter tegn på liv andre steder i universet, og de som leter har påvist en mengde organiske molekyler i de interstellare støv- og gasskyene. Nå er det også med sikkerhet påvist planeter rundt andre stjerner enn vår egen, og det er på planeter at liv kan oppstå. Men fortsatt vet vi ikke om vi er alene i universet.

NRK1 torsdag kl 19.30

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Eiliv Flakne
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no