Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 25. desember 1999 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste i Bragernes kirke, Drammen

Høytidsgudstjeneste i Bragernes kirke, D


NRK1 1. juledag lørdag 25. desember kl 11.00
Høytidsgudstjeneste i Bragernes kirke, Drammen

Juledag feires i Bragernes kirke

I høymessen fra Bragernes kirke i Drammen 1. juledag møter vi Norges første kvinneprost. Astrid Bjellebø Bayegan tiltrådte som prost i Bragernes i 1989 etter å ha vært sykehusprest en rekke år.
- Det har gått helt problemfritt, og jeg trives godt i stillingen, forteller en blid og hyggelig dame. Og hun gleder seg til oppgaven som liturg og predikant i dagens høytidsgudstjeneste.
- Bragernes kirke er vakker og har en god og varm atmosfære som jeg håper seerne vil få et inntrykk av!
En ekstra utfordring synes hun det blir å skulle skape den nødvendige nærhet til seerne i et så stort kirkerom. Hun er opptatt av den gode kommunikasjon og synes at prekenteksten innbyr til å tale over temaet \"Ordet ble fellesskap\".
- Johannes- prologen er en krevende tekst å preke over, men jeg håper at budskapet ikke vil oppleves fjernt fra vår hverdag og virkelighet.

Gode hjelpere
Prost Bayegan får god drahjelp under gudstjenesten. Kantorekteparet Jørn og Beate Strømme Fevang er musikalsk ansvarlige, og vil fordele jobbene som organist og dirigent. Og med et nesten splitter nytt orgel skal både menighet og seere få et fullverdig tonefølge, godt assistert av Bragernes kantori.

NRK1 lørdag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
1. Fungerende sokneprest Torstein Lalim, prost Astrid B. Bayegan og kantor Jørn Fevang møter vi 1. juledag.

2. Prost Astrid Bjellebø Bayegan preker og forretter i juledagens høymesse fra Bragernes kirke.

Ved: Egil Stray Nordberg
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53