Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 18. november 2012 kl 23.00 Tema Kina: Hotellet i Red Forest


Ein finsk journalist prøver å lage ein film om dei kinesiske klimatiltaka. Han vel eit treplantingsprosjekt i Guangxi-provinsen, der eit finskeigd firma er involvert.

På The Red Forest Hotel intervjuar han dei lokale bøndene. Når han avslører kontakt mellom kinesarane og eit globalt papirkonsern, møter han plutseleg motstand.

Fi. dokumentar
Originaltittel: Punaisen metsän hotelli
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900