Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 24. mars 2002 kl 11.00 Gudstjeneste fra Værnes kirke

Påskekirken

Værnes kirke i Stjørdal. (Jon- Annar Fordal, NRK)
Værnes kirke i Stjørdal. (Jon- Annar Fordal, NRK)
Værnes kirke i Stjørdal åpner dørene for påskens drama. I dag er det inntoget i Jerusalem som står i fokus, lovsang og Hosianna-rop. Gudstjenestens særpreg og innhold blir tolket av prost Knut Skogrand, kantor Gunnar Gustad og Værnes Kammerkor.

Værnes kirke, som de fleste hevder er den eldste stående kirkebygning i Norge med byggestart mellom 1075 og 1100, er i seg selv en påskekirke. Kirkens kunstneriske
utsmykking er som en vandring i Jesu lidelseshistorie, fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag til oppstandelsen 1. påskedag. Og når påskedramaet også skildres gjennom
Bibelens egen dramatisering, musikk og salmesang, er både den ytre og indre ramme på plass for en vellykket påskefeiring.

Produsert av NRK Riks Tyholt
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23047853/90775758

Bilde
Værnes kirke i Stjørdal. (Jon Annar Fordal, NRK)