Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 3. juni 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Reinøya - polarlandets Kreta

Ut i naturen: Reinøya - polarlandets Kre


NRK1 torsdag 3. juni kl 19.35
Ut i naturen: Reinøya - polarlandets Kreta

Dolomittslottet i Porsangerfjorden

Som en gråhvit majestet troner dolomittslottet på Reinøya midt i Porsangerfjorden. Med sine hvite vegger er Reinøya en kontrast til Polarlandet. - Når man stiger i land på Reinøya er det som å komme til en gresk øy, forteller Anstein Mikkelsen som har laget programmet \"Reinøya - Polarlandets Kreta\".
Store deler av landskapet er nakent og karrig, men samtidig frodig straks vi dukker ned i en av de små dalene som gjennomskjærer øya. Den siste istida har formet øyas overflate og dannet et spennende og variert landskap, og har blant annet sandstriper som viser landets gradvise heving.
Som restene etter et gresk tempel troner dolomittportaler og søyler dannet av bølgenes påvirkning den gang hav og land møttes på et annet nivå enn i dag. I landskapet rundt omkring på øya finner du utallige \"skulpturer\" av bjørner, seler og løver som er skapt av elementenes herjinger.

Polarlandets orkideer
På grunn av den kalkrike berggrunnen dannes grunnlag for et helt spesielt planteliv som du må langt sørover i Europa for å finne, blant annet et utvalg av polarlandets spesielle orkideer som brudespore, kvitkurle og fjellkurle.
I de små dalene vokser det nesten ugjennomtrengelig fjellbjørkeskog. I dype forsenkninger og kratre ligger små idylliske tjern. På spesielt lune steder med fuktig og dyp jord kan trærne strekke seg ut og marka dekkes av et fargeflor av planter av ulike slag.
Det er også funnet underjordiske tunnelsystemer dannet av vann som har sildret gjennom berget over lang tid. Mye tyder på at vannet har kommet fra en isbre og at vannet har finslipt det knudrete fjellet og dannet flere grotter.

Rike naturressurser
Med fiskerike sund nord og vest for øya, høsting av kamskjell, plukking av måsegg og viktige beiteområder gjorde Reinøya til en base for den trespråklige kommunen Porsanger. Og folk fra de sjøsamiske og kvænske bygdene benyttet seg av de rike naturressursene på og rundt Reinøya.
Den sju kilometer lange og tre og en halv kilometer brede øya er med sin beliggenhet, geologi og flora en av landets mest særpregede øyer. Derfor er øya nå fredet som landskapsvernområde.

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. \"Portalen\" på Reinøya er et mektig skaperverk etter naturens herjinger. (Foto: Anstein Mikkelsen)

2. Små bekker har finslipt fjellet og dannet bakevjer som har formet små grotter i terrenget. (Foto: Anstein Mikkelsen)

Naturdokumentar fra kanten av Arktis
Av: Anstein Mikkelsen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41