Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 12. oktober 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Korea 1949-1953

Den kalde krigen: Korea 1949-1953 (t)

NRK2 tirsdag 14. oktober kl 20.35
Den kalde krigen (5:24) Korea 1949-1953

Blodig oppgjør mellom øst og vest

Fire år etter den store verdenskrigen var det forlengst slutt på enigheten mellom de allierte stormakter i henholdsvis øst og vest. Det ble Korea som måtte ta den første blodige konfrontasjon mellom to politiske ideologier. Fire års krig kostet blant annet 3,5 millioner mennesker livet.
Ved avslutningen av verdenskrigen august 1945 overga den japanske hæren seg til russiske og amerikanske tropper etter 35 års okkupasjon av Korea. Sovjet og USA ble da enige om å dele landet midt på, som en foreløpig ordning, i en sørlig og en nordlig del. Det har vist seg i ettertid å være lite klokt.

Syngman Rhee
Amerikanerne sørget snart for at en sterkt antikommunistisk politiker, Syngman Rhee, ble utnevnt til Sør-Koreas første president i 1948. Sovjet svarte med å opprette Den Demokratiske Folkerepublikken Nord-Korea, med Kim Il Sung som president.
Kim Il Sung hadde store visjoner om et samlet kommunistisk Korea, og allerede i 1949 dro han til Moskva for å få Stalins aksept på en invasjon av Sør-Korea. Stalin var på det tidspunkt mer enn nok opptatt med Berlinkrisen, men året etter fikk Kim Il Sung grønt lys fra Kreml.
I juni overrumplet han Sør- Korea med et angrep på bred front. FNs sikkerhetsråd forstod at dette måtte stoppes for enhver pris, og allerede to dager senere ble det vedtatt å opprette en FN-hær til forsvar av Sør-Korea, med soldater fra 16 forskjellige land. Norge bidro med et feltsykehus.
Det ble en nådeløs krig med 3,5 millioner drepte. I juli 1953 inngikk partene våpenhvile, og faktisk er det den som gjelder den dag i dag.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv-suksessen En verden i krig. Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp-politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 torsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf 23 40 81 23