Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 29. mars 2002 kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste fra Værnes kirke

Gudstjeneste i stillhet

Lovsangen har stilnet, og Værnes kirke åpner dørene for stillheten og meditasjon. Jesu lidelseshistorie står i sentrum. Det vakre kirkerommet fra 1085 er rammen for en fortelling som er 1000 år eldre. Under gudstjenesten deltar prost Knut Skogrand, kapellan Per Willy Wilhelmsen og kantor Gunnar Gustad, 1000-årskoret og fiolinist Berit Øverkil Hope.

Værnes kirke, som de fleste hevder er den eldste stående kirkebygning i Norge med byggestart mellom 1075 og 1100, er i seg selv en påskekirke. Kirkens kunstneriske
utsmykking er som en vandring i Jesu lidelseshistorie, fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag til oppstandelsen 1. påskedag. Og når påskedramaet også skildres gjennom
Bibelens egen dramatisering, musikk og salmesang er både den ytre og indre ramme på plass for en vellykket påskefeiring.

Produsert av NRK Riks Tyholt
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23047853/90775758