Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 4. oktober 1999 kl 19.35 Den hellige Frans av Assisi

Den hellige Frans av Assisi (ttv)

NRK2 mandag 4. oktober kl 19.35
Frans av Assisi

Dyrenes dag

4. oktober er Verdens dyrebeskyttelsesdag, lagt til festdagen for den Hellige Frans - han som talte til fuglene, skrev Solsangen, skapningenes lovsang, og som er økologenes helgen.
Frans av Assisi, den katolske kirkens fattige og ydmyke helgen, var en betydningsfull person både i og utenfor moderkirken. Hva var det med denne unge mannen som valgte å kle seg i kutte og vie sitt liv til Vårherre, til tjeneste for fattige og syke?

Fransiskanerordenen
Franseskanerordenen ble godkjent av paven allerede i 1223, og bare to år etter Frans\' død i 1226 ble han kanonisert til helgen.
Programmet bygger på opptak gjort i Assisi før jordskjelvene høsten 1997. Derfor har vi opptak fra kirken over Frans\' grav, også den med alle freskene om helgenens liv, som ble svært ødelagt under skjelvene.
Foruten besøket i Assisi har vi blant annet snakket med Roald Hölscher, fransiskanermunk og prest ved St. Hallvard kloster og kirke i Oslo.

NRK2 mandag kl 19.35


Ved: Per Egil Hovind
Pressekontakt: Anna- Marie Normann, tlf. 23 04 78 53