Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 tirsdag 27. mai 2008 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Maurits og den store barnålskrigen"

av Geirr Lystrup.
(2:10)

Rødmauren Maurtis setter seg i fare for å redde svartmaurj-
enta Maurhild, enda de egentlig er fiender. De svarte og
røde maurene går til krig mot hverandre, en krig som varer
helt til de får en felles fiende som kalles "foten fra oven".

Geirr Lystrup og Anne Marie Ottersen forteller videre.

Maj Britt Andersen er med og synger noen av
sangene.