Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 7. desember 2009 kl 20.10 Klimakrigen: Kampen for framtiden

Kappløp med tiden

Programleder Iain Stewart møter forskerne som jobber med utviklingen av miljø og global oppvarming. (Foto: BBC/Jonathan Renouf 2008)
Programleder Iain Stewart møter forskerne som jobber med utviklingen av miljø og global oppvarming. (Foto: BBC/Jonathan Renouf 2008)
I dag er de verste debattene om global oppvarming over. Til og med de som sto for den mest hardnakkete skepsisen, konkluderer med at planeten blir varmere, og at det er ingen andre enn menneskene å skylde på. Likevel er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Det hersker usikkerhet rundt de globale endringene og hvilke konsekvenser oppvarmingen vil få for menneskenes tilværelse. I siste program i serien om klimakrigen ser programskaperne på hvordan usikkerheten har spredt seg, og hvilke grep som gjøres for å unngå den.

Oppvaskbaljer vs superdatamaskiner
En av forskningens største utfordringer ligger i å forstå hvordan klimaet utvikler seg og forutsi hvordan det vil endres i framtiden. Vi ser hvordan de første klimaforskerne for 60 år siden brukte oppvaskbaljer, dreieskiver og gassbrennere i sine eksperimenter. Disse er i dag erstattet med massive superdatamaskiner som skal forsøke å forutsi effekten av hvordan utslipp av drivhusgasser påvirker klimaet.

Forsker på spreng
Kompleksiteten i klimaet er likevel enorm, og på en reise til Grønland møter vi forskere som jobber på spreng for å finne svar på hullene i de mange teoriene. Bekymringen er stor for at de klimaendringene som alt er i gang, har raskere utvikling enn det forskningen har sjanse til å henge med på.

Om serien
På 70-tallet begynte nyheter om forurensning å skape store overskrifter i media, men den gang snakket ingen om global oppvarming. Det var snarere frykten for en ny istid som skremte forskerne. Man fryktet også at verden skulle kollapse i sur nedbør, overbefolkning, overforbruk av ressurser og økologisk ubalanse. Klimaendringer var for første gang blitt et hett politisk tema.

I denne programserien gjør vi et tilbakeblikk på forskningen rundt klimaendringene. Bekymringene for global oppvarming kom så sent på banen at oppvarmingen var en realitet når man først satte fokus på det.

Britisk dokumentarserie i tre deler (2008)
Produsert av BBC Worldwide
Originaltittel: Climate Wars – Battle begins
Produsent: Jonathan Renouf
Norsk kommentar: Olav Njaastad
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen, tlf 91164716
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900