Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 20. oktober 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Hunstad kirke, Bodø

Gudstjeneste fra Hunstad kirke, Bodø

Vigslingsgudstjeneste.
Preken Biskop Tor B. Jørgensen.
Liturg sokneprest Elin Marie Wedege Irgens.
Kantor/organist Tim Stern og Bjørn Ador Drage.