Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 9. januar 2002 kl 22.00 Faktor: Faktor: Fra Edens hage til stridens eple

Stor strid om kulturminne

Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen har sloss mot kommune og grunneiere i flere år for å bevare det fredede huset sitt mot industriutbygging. Nå er saken til behandling i Miljøverndepartementet (foto: Gunnar Holthe)
Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen har sloss mot kommune og grunneiere i flere år for å bevare det fredede huset sitt mot industriutbygging. Nå er saken til behandling i Miljøverndepartementet (foto: Gunnar Holthe)
Det er ingen hemmelighet at kulturminnevern kan skape heftige konflikter. I de fleste slike saker står vernet på den ene siden mot utbygging på den andre. I Larvik kommune har striden om vern av området rundt den fredede Yttersø gård rast heftig i snart tre år.

Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen kjøpte Yttersø gård i 1993, og har brukt all sin tid og alle sine ressurser på restaurering. Området rundt huset eies av en av kongerikets største grunneiere, industri og eiendomsselskapet Treschow-Fritzøe. Et område der en reguleringsplan fra 1987 åpner for industriutbygging. Dersom planen blir gjennomført, kan det bygges industri tett inntil det fredede huset.

Reguleringsplanen er likevel svært omstridt og Riksantikvaren, Treschow-Fritzøe, Larvik kommune og eierne av Yttersø blir ikke enige. Saken har gått helt til miljøverndepartementet, og det er mange som nå venter spent på avgjørelsen.

- Hvis kommunen og Treschow får til den utbyggingen som de ønsker, gir vi opp. Da vil jeg si det så sterkt at da kan man like gjerne sette en fyrstikk borti Yttersø. Da er ikke stedet lenger verdt noe som helst, som antikvarisk objekt, sier Kristensen.

Kulturarvår i 2002
Bevisstheten om verdiene i kulturarven øker stadig. Dette reflekteres i at FNs generalforsamling har erklært 2002 som kulturarvår. Nasjonalt har forvaltningen fått nye og kraftige virkemidler, og ansvaret er delegert fra riksantikvaren til fylkene lokalt. Men hva skjer når forvaltningen ikke tør å bruke virkemidlene og møte konfliktene?

Om 50 år, eller hundre, skal vi bedømmes etter hva vi har bygget opp og hva vi har bevart. Kanskje blir det enklere for ettertiden å skille i konflikter mellom utbyggere og kulturvernere.

Egenprodusert dokumentar
Regi: Kristine Ramm
Prosjektleder: Hanne Hoel¨
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf: 23049841, mob: 93046697

Bilde
Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen har sloss mot kommune og grunneiere i flere år for å bevare det fredede huset sitt mot industriutbygging. Nå er saken til behandling i Miljøverndepartementet (NRK-foto: Gunnar Holthe)