Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 23. mai 2011 kl 21.30 Norge i krig - oppdrag Afghanistan

Hvem har ansvaret?


"Et barn som har to mødre, kommer til å dø".

Med disse ordene forklarer den lokale aghanske politisjefen at han er fortvilet over manglende støtte både fra den norske stabiliseringsstyrken og fra myndighetene i Kabul.

PRT-sjef Rune Solberg drar med en liten styrke ut til pasthunerne for å forsøke å få lokale myndigheter til å etablere en helsestasjon i områdene som Taliban kontrollerer. Underveis blir de angrepet.

Om serien
Gjennom et halvt år har journalister fra NRK fulgt norske soldater i Afghanistan. Målet har vært å gi et så realistisk bilde som mulig av forsvarets krevende oppdrag.

Dette er den første store tv-satsingen i Norge med ambisjon om en sammenhengende og bred fortelling om den norske innsatsen i Afghanistan. Serien bygger på tett tilstedeværelse med soldater og offiserer i deres hverdag i lengre perioder i Faryab området, og kommer tett på hovedkarakterene, herunder sjefen for PRT 15, deres arbeidsbetingelser, opplevelser og erfaringer.

Norske seere får også møte Afghanske sivile samarbeidspartnere samt militære ledere og innbyggere i Faryab-provinsen. Serien gir et interessant bilde av utfordringene som ligger i Norges og Natos oppdrag.

Egenprodusert dokumentareserie fra 2010/2011
Prosjektleder: Olav Njaastad
Hovedproducer: Klaus Erik Okstad
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl, 924 03 873 / 23 04 45 76
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, 815 65 900