Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 11. november 2007 kl 10.55 Jubileumsgudstjeneste fra Vår Frue kirke, Trondheim

Jubileumsgudstjeneste

Vår Frue kirke i Trondheim - 800 år

Hans majestet kong Harald er til stede sammen med en feststemt menighet.

Det skjer i nyrestaurert kirke med nyskreven salme av Edvard Hoem og nye komposisjoner av Trond Kverno.

Biskop Finn Wagle preker, og ellers deltar Nidaros Domkor og kantor Harald Riise.