Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 17. oktober 2010 kl 19.35 De hjemvendte

Med soldatlivet i blodet


29-åringen Michael Ulrich lå i forreste rekke som delingsfører i Afghanistan. Det var hans ansvar å holde moralen oppe når kulene fløy rundt ørene på kollegene.

Nå er han tilbake ti Danmark og skal prøve å venne seg til et vanlig liv. Michael har lovet sin kone at hun nu skal komme i første rekke, men hvor let er det, når soldatlivet ligger i blodet?

Om serien
I et halvt år har Danmarks Radio fulgt tre danske soldater som er kommet hjem etter å ha vært i krigen.
For noen krever det mot og hardt arbeid å finne tilbake til hverdagen når man har opplevd suget av spenning og kameratskap, men også sider ved seg selv og andre mennesker som man ikke trodde var mulig.

Er vi gode nok til å hjelpe soldatene når uniformen er av? Dette er ett av spørsmålene denne dokumentarserien stiller.

I første program møter vi soldat Bjørn Olsen, 23 år, som kom hjem fra Irak i august 2007. Andre program er viet Martin T. Arbon, 32 år, som var i Bosnia og Kosovo, mens tredje program følger Michael Ulrich, 29 år, som var i Afghanistan.


Dokumentarserie i tre deler produsert av Danmarks Radio (2009)
Originaltittel: De hjemvendte
Kontaktadresse for presse: Pressetlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte publikumsservice tlf 815 65 900
Publikumssevice