Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 21. juni 2013 kl 22.15 Dokusommer: Prins Harry i Afghanistan


Prins Harry er den første i den britiske kongefamilien som deltar aktivt i kamp siden Falklandskrigen. Han dro til Afghanistan i 2012 og 2013, er annenflyger i et kamphelikopter og uttaler seg både om livet som soldat og forholdet til media.


Britisk dramadokumentar, 2012
Orginaltittel: Prince Harry; Frontline Afghanistan
Distribusjon: BBC Worldwide
Kontaktadresse for presse prepresse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900