Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 7. januar 2002 kl 20.00 Den uovervinnelige ulven

Prisbelønt program om ulven

En ulv om vinteren (Foto: Jan Walencik)
En ulv om vinteren (Foto: Jan Walencik)
”Baltiske hemmeligheter” er samletittelen på to programmer om Øst-Europas dyreliv. Programmet ”Beveren vender tilbake” ble vist på NRK1 17. desember i fjor, mens kveldens program har tittelen ”Den uovervinnelige ulven”. På Wildlife Europe Festivalen 2001 i Sundsvall fra 5. – 9. desember i fjor, fikk disse to programmene ”National Geographic Channel Environment Award”. Dette var en av ti priser som 181 deltakere kjempet om.

Ulvene levde en gang i tiden spredt over hele Europa, men etter århundrer med forfølgelse ble de fordrevet fra flere områder. Nå lever de bare i fjerne fjell- og skogstrøk og i Øst-Europa. De forsvant aldri fra de skogkledte baltiske statene Estland, Latvia og Litauen. Her lever fortsatt over tusen ulver, sammen med gaupe, bjørn og en mengde andre sjeldne dyr som er utryddet andre steder i Europa.

Både venner og fiender
Programmet er et dramatisk portrett av et rovdyrs livsstil, ulvens familieliv og de mange formene for jakt som truer ulvenes liv. Vi får se hvorfor ulven alltid vil ha fiender, men programmet viser også klare tegn på at den har mange venner og etter all sannsynlighet vil være en integrert del av den baltiske faunaen.

Ulven er sjefen blant rovdyrene i Europa, og jakter på alle slags byttedyr. Hvis den får være i fred, lever den sammen i store familiegrupper og jakter på andre ville dyr. De samarbeider om å felle store dyr, som for eksempel elg.

Overlevd mot alle odds
Ulven har overlevd mot alle odds fordi den er tilpasningsdyktig og intelligent, og i tillegg formerer den seg raskt. Hva fremtiden vil bringe for ulven avhenger mye av menneskenes holdning til den, og utsiktene virker lovende. Undersøkelser blant folk i de baltiske statene viser at de fleste har en positiv holdning til ulven. Flere har hatt egne erfaringer som har gitt dem en realistisk forståelse om hvordan ulven er. Den irrasjonelle frykten som er typisk andre steder i Europa, fins ikke her. Baltiske folk er klar over at ulven er sky overfor mennesker og ingen direkte trussel. Selv om mange vil ha bestanden ned ved hjelp av jakt, så vil de også passe på at levedyktige ulvestammer overlever.

Til tross for den mørke utrydningen som ulvene har lidd under i store deler av Europa, kan de til slutt vise seg å være uovervinnelige.

Samproduksjon med NRK, Greenumbrella limited
Originaltittel: ”The Invincible Wolf”
Red.leder naturredaksjonen NRK Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder (to motiver)
En ulv om vinteren (Foto: Jan Walencik)