Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 11. september 1999 kl 22.25 Fakta på lørdag: Et rush mot suksess

Fakta på lørdag: Et rush mot suksess (tt


NRK1 lørdag 11. september kl 22.25
Fakta på lørdag: Et rush mot suksess

Kravstort kvinnelig frimureri i USA

I USA finnes en rekke hemmelige søsterorganisasjoner som langt overgår frimurernes krav til lojalitet og ensrettet samhold. NRK1 viser i kveld et BBC-faktaprogram med ganske avslørende og skremmende innhold.
Et fellestrekk ved slike organisasjoner er de forpliktende opptaksritualer. Kandidatene må avlegge ed på sin taushetsplikt, og man må uten forbehold underlegge seg losjens krav til konformitet.
I kveld dreier det seg hovedsakelig om en fordekt, akademisk organisasjon ved navn Masonic Order. Det er en sterkt autoritær orden med betydelig innflytelse i samfunnslivet, både innen politikk, sport og næringsliv.
Organisasjonens medlemmer kan regne med støtte i karrierebygging, hjelp og kausjon ved banklån, og de kan se fremtiden relativt lyst i møte - hvis de altså underordner seg de sosiale forpliktelser ordenen forlanger.
Medaljen kan imidlertid ofte ha en nokså rusten side. Kravet til konformitet kan føre til lammende sosialt stress, alkoholmisbruk og økonomisk korrupsjon.

Programmet i kveld følger noen av de unge damene gjennom opptaksseremonien. Vi møter tidligere medlemmer som har gjort bitre erfaringer, og vi får rapporter som hører mer hjemme på et politikammer enn i en søsterorden.

NRK1 lørdag kl 22.25

Bilde (via Scanpix/Internett)
1. Alpha Chi Omega - en kvinnelig losje med strenge krav til konformitet og disiplin.

2. Festaften for kvinnelosjens medlemmer. Her skal alle være likt kledd - og helst skal de også tenke likt.

Britisk doklumentar fra USA
Produksjon: Garfield Kennedy/BBC Worldwide
Originaltittel: The Rush