Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 23. februar 2004 kl 19.55 Institusjonen

Nært og hjertevarmt fra institusjon

Unn Berit er hjelpepleier for de som bor i boenheten på Gjestad bo- og aktivitetssenter (Foto: Odd-Steinar Tøllefsen).
Unn Berit er hjelpepleier for de som bor i boenheten på Gjestad bo- og aktivitetssenter (Foto: Odd-Steinar Tøllefsen).
Gjestad bo- og aktivitetssenter ligger på Jessheim i Ullensaker kommune. Her bor mennesker som av forskjellige årsaker har behov for hjelp og ettersyn. I løpet av 13 programmer følger vi brukere og ansatte i deres til tider tøffe hverdag. Det blir gripende historier, sterke møter, vanskelige avgjørelser og personlige seire og skuffelser.

De fleste mennesker i Norge har et forhold til institusjoner. Enten har man hatt direkte befatning med dem selv, eller man er i familie med eller kjenner noen som i kortere eller lengre periode har hatt behov for hjelp og assistanse. Det eksisterer ingen korrekt fremstilling av hvordan en institusjon er, for historiene og skjebnene er like forskjellige som menneskene som skjuler seg bak dem.

Denne programserien forsøker likevel å gi et representativt inntrykk av hvordan dagliglivet i en liten bit av Helse-Norge arter seg. Vi møter pleiere, pasienter på medisinsk rehabilitering, eldre beboere på sykehjem og mennesker som får oppfølging i spesialtilpassede boenheter.

Fellesskap og samarbeid
Gjestad består av flere typer enheter. På sykehjemmet møter vi Anna. Hun er 81 år, og har blant annet jobbet som tømmerhogger. Anna sliter med sviktende minne, noe hun er klar over og opplever som en hemsko.

I bofellesskapet bor det mennesker som klarer seg bra så lenge de får litt tilsyn. Unn Berit er hjelpepleier med ansvar for å følge opp beboerne i denne enheten. Tom André er 28 år og har Downs syndrom. Sammen med Sissel (43), Morten (26) som har cerebral parese, og Knut Eirik (32) utgjør han en sammensveiset gjeng. De er alle lidenskapelige "Hotel Cæsar"-fans, og de drømmer om statistroller i serien. I dag skal Unn Berit og noen andre ansatte ta dem med på ridetur.

Rehabiliteringsavdelingen er en korttidsavdeling etter sykehusopphold. Pasienter som har gjennomgått større operasjoner eller skal trenes opp etter slag og infarkter, får her et tilbud. Berit er sykepleier på denne avdelingen. Hun får hjelp av hjelpepleierassistenten Therese.

Knut Ivar (51) jobbet som billakkerer. Han ble rammet av to slag og fikk hjerteinfarkt. Knut Ivar har vært sykmeldt siden 1998, og får oppfølging av rehabiliteringsavdelingen. Håpet er at han i størst mulig grad skal kunne klare seg selv.


Innkjøpt dokumentarserie. Produsert av Indie Film i samarbeid med Dinamo Story.
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup 23 03 98 41 (92 01 55 79)