Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 7. november 2007 kl 20.10 Spekter: Vest-Sahara - et norsk problem

Det gløder i Vest-Sahara

I Spekters sending får vi innblikk i hvordan de sterkt rammede har det i Vest-Sahara (Foto:NRK)
I Spekters sending får vi innblikk i hvordan de sterkt rammede har det i Vest-Sahara (Foto:NRK)
Vest-Sahara har blitt kalt den glemte konflikten i over 30 år. Hva skjer med flyktningene i den brennende ørkenen når norsk næringsliv stadig investerer i konfliktområdet? Kveldens Spekter tar for seg tilstanden i Vest Sahara, samtidig som de viser dokumentar fra det rammede området.

Det er nå over 30 år siden folket i Vest-Sahara flyktet inn i den brennende ørkenen, vekk fra marokkanske soldater og settlere. Der er de ennå, totalt prisgitt hjelp utenfra. Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å investere eller handle med den marokkanske okkupasjonsmakten i Vest-Sahara, men fremdeles er norske krefter i sving der.

Utenfor kysten av Vest-Sahara driver nordmenn med storstilt fiske. Dette gir arbeidsplasser til en stor gruppe marokkanske settlere som flytter dit med sine familier. Fosfat er en knapp ressurs i verden, men i Vest-Sahara finnes noen av de største forekomstene. Fosfat brukes til gjødsel og nordmenn er delaktige i frakt av dette fra krigssonen.

Utsulting, en strategi?
Matforsyningene blir nå stadig knappere for flyktningene i ørkenen.
En delegasjon fra Norsk UD som besøkte flyktlingeleirene i februar i år rapporterer om at frustrasjonen i leirene forsterkes av krisen i FNs matforsyning. For barna har ernæringsproblemene gitt seg utslag i redusert vekst og 2/3 del av kvinnene er anemiske. Det spekuleres i om utsulting er en måte å forsøke å presse flyktningene til å gi opp kampen for et fritt Vest-Sahara.
UD rapporterer også om bekymrede menneskerettsorganisasjoner som hevder at 526 saharawiske aktivister har forsvunnet etter konfrontasjoner med marokkanske myndigheter. I de okkuperte områdene er undertrykkingen massiv.

Vest-Sahara er nå blitt langt vanskeligere tilgjengelig for norske journalister enn før. De blir nektet adgang, kastet ut og arrestert av marokkanske myndigheter. I 1997 var situasjonen noe bedre. Da besøkte ungdomsredaksjonen i NRK flyktningene og laget et portrett på ungdommen der. Dokumentaren vises i dag som del av Spekters sending om Vest-Sahara.


Egenproduserte og innkjøpte dokumentarer
Prosjektleder: Martin Gaarder, NRK Fakta
Pressekontakt: Karoline Berg
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no