Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 3. oktober 2005 kl 22.05 Dok1: Makt og mye penger

Norske fiskerier til opphugging

Enda en sjark inn for opphugning hos Lofoten Sveiseindustri i Svolvær. (Ill.: Video Respecto AS)
Enda en sjark inn for opphugning hos Lofoten Sveiseindustri i Svolvær. (Ill.: Video Respecto AS)
En gang tilhørte det norske nasjonale arvesølvet – fiskeriene, fiskerettighetene og fiskekvotene – hele det norske folk. Men fiskeri-allmenningen er blitt stengt i løpet av de siste årene. Vi følger fire nord-norske fiskeres kamp mot maktkonsentrasjonen innen fiskerinæringen.


De enorme verdiene kan ikke lenger fritt høstes av kystfolket, men er gratis gitt som kvoter til rederne. De stenger i større og større grad andre ute fra fiske, skal vi tro dem som står fram og forteller sin historie i dokumentaren. Store redere får kjøpe opp kvotene til vanlige fiskere, hevder de.

Reder-adelen og Bondevik-regjeringen
Verdsatt til om lag 100 millarder kroner tilhører dette arvesølvet i dag snaut et tusentall redere. Taperne i dette gamet, den vanlige fisker, viser til regjeringen Bondevik. Under den har det vært gjennomført en rekke ordninger som har påskyndet prosessen som er i gang.

Farvel til egen båt og kvote
Det har blitt innført vrakpant på sjarker, og en rekke viktige støtteordninger er blitt fjernet. Mang en fisker har måttet se båten bli tvangssolgt. Mange er personlig konkurs. De kan ikke lenger eie egen båt og fiskekvote.

Ulovlige metoder
På Andenes i Vesterålen har Norges største fiskerieksportselskap ved hjelp av et stråselskap kjøpt opp de aller fleste fiskebåter og -bruk på stedet. Dokumentaren viser opptak som avslører ulovlige metoder anvendt av samme selskap for å kjøpe opp fiskekvoter. I regjeringen Bondeviks virketid hadde dette selskapet møter med fiskeriminister Svein Ludvigsen om kjøp av disse kvotene.

Rettens vei
Noen av fiskerne vi møter i "Dok1" har forsøkt å gå rettens vei for å verge fiskekvoten. En av dem vi møter, fikk behandlet sitt søksmål mot staten i mai. Rettsforhandlingene påviste at fiskeriministerens innføring av kjøp og salg av fiskekvoter kan være i strid med Stortingets vedtak i samme sak. Retten avsa dom i juni og fiskeren tapte saken, men retten tok ikke stilling til den allmenne spørsmålsstillingen, bare den enkelte sak. Og denne saken er nå anket til lagmannsretten, som ikke har berammet den.

Dokumentaren er laget av Kurt Salo, leder av produksjonsselskapet Video Respecto i Tromsø.

Norsk dokumentar (2005)
Produsert av: Video Respecto AS
For kommentarer kontakt: vires-as@online.no
Pressekontakt: Steinar Dahltlf. 23 04 74 57