Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. september 1999 kl 11.00 Nordisk gudstjeneste i Stockholm

Nordisk gudstjeneste i Stockholm (t)


NRK1 søndag 26. september kl 11.00
Nordisk gudstjeneste i Stockholm

\"Vi kaller dere venner\"

Dagens tv-sendte gudstjeneste kommer til å bli feiret i vennskapets tegn. Det er en gudstjeneste om vennskapets \"sakrament\" fra kapellet på stiftsgården Stjarnholm i Stockholm.
Fra Livets kapell i stiftsgården Stjarnholm utenfor Stockholm, møtes katolikker og lutheranere for å ha gudstjeneste sammen. To biskoper møtes fra hvert sitt stift. Biskop Anders Arborelius fra Stockholms katolske stift og biskop Jonas Jonsson i den svenske kirkes Strangnas stift.
Nordens største og nest største kirkesamfunn
Både i Sverige og Norge er den katolske kirke det nest-største kirkesamfunn etter statskirken. En betydelig andel innvandrere har ført til at dette er blitt et fargerikt fellesskap. Pave Johannes Paul IIs besøk i Norden i 1989 bidro til å styrke båndene mellom de to kirkesamfunn og det pågår kontinuerlige samtaler om spørsmål som gjelder lære og liturgi.
Gudstjenesten inngår i den årlig turnus av nordiske gudstjenester og blir sendt samtidig i Norden.

NRK1 søndag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
Den katolske biskopen Anders Arborelius (t.h.) og biskop Jonas Jonsson fra Den svenske kirken.


Prosjektleder Egil Stray Nordberg , tlf. 23 04 82 51 / 9262 3848
Pressekontakt i informasjonsavd. Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53
Egil.Stray.Nordberg@nrk.no ordberg@nrk.no