Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. august 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Dåpsgudstjeneste for konfirmanter

Åpen himmel

Konfirmanten Sofie og presten Agnar Holme (foto: NRK / Marion Klaseie).
Konfirmanten Sofie og presten Agnar Holme (foto: NRK / Marion Klaseie).
Dåpsgudstjeneste for konfirmanter i Høvik kirke

Tydelighet
-Det er lov å stå for noe og være tydelig. Det handler om å finne seg selv og et fast holdepunkt.

Det sier sokneprest Agnar Holme til de som velger å bli konfirmanter i kirken selv om de ikke er døpt som barn. Han kan fortelle at i løpet av de 20 årene han har vært prest i Høvik kirke, har han sett en klar økning i antall konfirmanter som ønsker å bli døpt. Ja, opp mot 10% av konfirmantkullet lar seg døpe.

Selve dåpssermonien er i store trekk lik det som skjer når et lite barn blir døpt, men henvender seg ikke til foreldre/faddere med det direkte spørsmålet om de vil at barnet skal bli døpt og oppdras i den kristne tro. Det er ikke et barn som døpes. Spørsmålet stilles direkte til konformanten: "Vil du bli døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn."

Vi får møte modne og bevisste konfirmanter som har tatt et bevisst valg. De våger å stå for noe. En av konformantene, Sofie, forteller med egne ord hvorfor hun vil dette og hvilke følelser hun sitter igjen med.

Gudstjenesten har et eget tema: "Et hellig folk" og preges av ungdommelig salmesang, blant annet med "Føtter på fjell" av Bjørn Eidsvåg. Musikalsk ansvarlig er kantor Thröstur Eiriksson.

Kontaktperson Marion Klaseie 91665820