Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 tirsdag 11. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"UHU-historier" (2:5)

av de Gyngende Seismologer.

Det kommer stadig nye spøkelser
til det gamle huset. Det er Polter
sin oppgave å passe på dem.
Det gamle huset er siste
stoppested før Hermetica, alle
spøkelsers paradis. Men for å
komme til Hermetica må de utføre
et oppdrag...

Fortalt av Rune Hekkelstrand.

Tidligere sendt i 2004.