Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 31. desember 2003 kl 17.30 Nyttårsmeditasjon fra Gamle Aker kirke

Vakker samklang i gammel kirke

Biskop Laila Riksåsen Dahl taler i denne meditative gudstjenesten (NRK-foto)
Biskop Laila Riksåsen Dahl taler i denne meditative gudstjenesten (NRK-foto)
Biskop Laila Riksåsen Dahl taler i denne meditative gudstjenesten. Hennes tema er hentet fra dagens tekst i Klagesangene fra det Gamle testamentet.

I teksten står det: "Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt’, og videre: "Det er godt å være stille og vente på Herren".

Kunstner og spillemann Knut Buen leser tekstene, men ikke minst deltar han med hardingfela si sammen med Uranienborg Vokalensemble. Kantor Elisabeth Holte er dirigent og musikalsk ansvarlig for vakker samklang i den stemningsfulle middelalderkirken.

Laila Riksåsen Dahl
Laila Riksåsen Dahl ble utnevnt som ny biskop i Tunsberg i september 2002. Hun har bakgrunn som sokneprest i Nittedal prestegjeld i Akershus, hvor hun tidligere var både kateket og kapellan. I tillegg har hun vært lærer ved Menighetsfakultetet. Hun tok teologisk embetseksamen i 1990 og ble ordinert til prestetjeneste i 1993. Hun var den første kvinnelige prest som ble redaktør av tidsskriftet Luthersk Kirketidende, og hun har vært medlem av både Borg bispedømmeråd og Kirkerådet.

Da hun tiltrådte som biskop, sa hun at hennes hjertesak er å hjelpe folk til å få en himmel over livene sine.
Uranienborg Vokalensemble ble dannet av dirigent Elisabeth Holte i februar 2002. Gruppen har sin base i Uranienborg kirke i Oslo. Vokalensemblet samarbeider med profesjonelle musikere, og på repertoaret står både sakral og profan musikk fra ulike tidsepoker.

Den senere tid har ensemblet jobbet med så vidt forskjellig repertoar som Maurice Duruflés Requiem og motetter, og nå sist de latinamerikanske messene "Navidad Nuestra" og Misa Criolla" av Ariel Ramírez, i samarbeid med latinamerikanske musikere.

Ensemblet består av rundt 20 erfarne sangere.

Elisabeth Holte er utdannet kantor og dirigent fra Norges musikkhøgskole. Hun er frilansdirigent og underviser i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole.

Egenprodusert religiøst program
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53