Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. februar 1999 kl 19.35 Forbruker-Refleks

Forbruker Refleks

NRK1 onsdag 17. februar kl 19.35
Forbruker- Refleks

Byråkratiske forviklinger

Å gå seg bort i den byråkratiske labyrinten er noe de fleste av oss opplever både en og flere ganger i løpet av livet. Tre av sakene i ukens Forbruker-Refleks berører publikums ublide møte med offentlig byråkrati.

Følelsen av å stange hodet i veggen i møte med offentlige vesener er noe de fleste kjenner til. Nå er det offentlige Norge i ferd med å få Internett-tilgang og Forbruker-Refleks spør: Kommer det forbrukerne til gode i form av mindre skallebank?

I reportasjen ser vi nærmere på et nytt nettverktøy, KIB - Kommunikasjon i byggesaksprosessen. Synes du dette høres tregt ut, så husk at ingenting er mer tregt enn en byggesaksprosess uten kommunikasjon! Bak KIB står alle de sentrale aktørene i en byggesak - kommuner, stat, entreprenører, foruten forskere og dataleverandører. I første omgang er all informasjon forbrukeren trenger gjort tilgjengelig på nettet. På denne måten slipper du stadig å måtte bruke unødig tid på kommunale kontorer midt i din egen arbeidstid. Et stort arbeid er også i gang for at kommunene samtidig skal kunne gi fra seg lokal informasjon. Etter hvert er det meningen ar skjemaveldet skal bli tilgjengelig elektronisk og at forbrukerne skal kunne sende inn skjemaer over nett - ja, kanskje også følge sin egen sak gjennom byråkratiets kvern.

Nyttig verktøy?
Selv om et nytt verktøy nå foreligger, er kommunene ofte ikke i stand til å bruke det effektivt. Mange kommuner mangler nett- tilknytning og/eller kunnskap om Internett. Forbruker-Refleks har vært i Spydeberg hvor publikum snart kan se resultatene av at en entusiastisk teknisk sjef har brukt kvelder og netter på å få KIB knyttet opp mot kommunens hjemmesider.
KIB-sidene vurderes i kveldens Forbruker-Refleks også av en profesjonell bruker. Carl Strømer skal snart bygge hus i Son, men er også seniorkonsulent hos IBM. Han sier sin ærlige mening om KIB sett fra husbyggerens ståsted, og skisserer samtidig hva den offentlige forvaltningen må være forberedt på av endringer etter hvert som publikum blir vant til at saker skal løses i nett-tempo.

Kommunal ansvarsfraskrivelse
Hvilke rettigheter har vi hvis bilen skades på grunn av kommunalt veiarbeid? Anniken Fredriksen fikk ødelagt understellet på bilen sin etter å ha kjørt over en stålplate som Oslo vann- og avløpsverk hadde lagt ut i veien. Verkstedregningen kom på 17.000 kroner, men Oslo vann- og avløpsverk nekter å betale. I avslaget oppgi de kun én begrunnelse: Ingen andre har skadet bilen sin der før. I kveldens Forbruker- Refleks vil en jurist se på de prinsipielle sidene ved denne saken.

Kultur og miljø
Simon Simonsen hadde en flott, gammel kakkelovn med krone. I likhet med mange andre i Oslo fikk han tilbud om å bytte ut denne oven med en nyere som forurenset mindre. Han takket ja til tilbudet fra ENØK-bedriften i Oslo kommune - men uten å vite at han hadde gitt fra seg en verneverdig ovn. Da han begynte å undersøke saken, viste det seg at ovnen allerede var smeltet om!
Byantikvaren kjenner til flere tilfeller der folk har gitt fra seg slike gamle, flotte ovner som så absolutt er verdt å ta vare på.
I kveldens Forbruker-Refleks ser man nærmere på hvilke rettigheter man som forbruker har i slike saker der kultur- og miljøvern står mot hverandre, og der det offentlige er involvert.

NRK1 onsdag kl 19.35

Bilde
Programledere: Egil Teige og Marie Sjo. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Prosjektleder: Cecilie Ellingsen, tlf 23 04 94 82, mobil: 91 77 68 71
Internettadresse: http://www.nrk.no/refleks/forbruker

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41