Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 24. mars 2010 kl 22.30 Kaldt kappløp

Den dramatiske energisituasjonen

Hvem har retten til å utvinne fremtidige olje- og gassressurser i Arktis? Hvor går grensene i dette islandet? (Foto: Nordisk Film A/S)
Hvem har retten til å utvinne fremtidige olje- og gassressurser i Arktis? Hvor går grensene i dette islandet? (Foto: Nordisk Film A/S)
Uten olje og gass vil livet til praktisk talt alle mennesker på jorden bli forandret. Snart er det tomt, bortsett fra i Arktis. Hvilke konsekvenser vil dette få for det sårbare arktiske miljøet og urbefolkningen i området? Skal hensynet til Arktis telle mer enn hensynet til levestandarden i resten av verden?

Ikke noe sted er situasjonen mer dramatisk enn i USA, supermakten har snart ingen store oljebrønner tilbake. Landet forbruker i dag tre ganger så mye olje som det selv produserer – og betaler en skyhøy pris, verden over, for å sikre seg tilgang til det svarte gullet.

Men USA har fremdeles et velfylt oljelager intakt på eget territorium, i havet utenfor Alaska. USAs nordligste by Barrow ligger midt i området med de antatt rikeste oljeforekomstene i Alaska. Eskimobefolkningen her lever i stor grad av naturen og havet, med en ukuelig vilje til å overleve. Denne livskraften retter de nå mot oljeindustrien som ønsker å etablere seg i området.

I takt med en smeltende polis drømmer oljebransjen om store olje- og gassfunn i dette nærmest uberørte området. Voldelige konflikter og kriger i verdens mest oljerike stater gir ytterligere næring til denne drømmen. Men hvem har retten til å utvinne fremtidige olje- og gassressurser i Arktis? Hvor går grensene i dette islandet? Historien har vist oss at dette er en ytterst farlig situasjon.

For vil en stadig mer oljeavhengig verden respektere nasjonale grenser, historiske territoriale krav og løse grensetvister på en fredelig måte?

Om serien
Den norske serien i fire deler, "Kaldt kappløp", viser at global mangel på olje og gass, mat og andre ressurser gjør Arktis til et av de viktigste og mest eksplosive områdene på kloden.

Serien undersøker nærmere de mange og ulmende konflikter rundt en stadig varmere Nordpol. Flere advarer nå mot det akselererende politiske, teknologiske og militære kappløpet. De frykter Arktis vil bli en ny slagmark.

Serien inneholder også en rekke nyheter fra den kalde krigens arkiver, og avslører hvor kalde en rekke av konfliktene mellom landene har vært - og tildels fortsatt er. Den nye ishavsimperialismen og konfliktlinjene følger i påfallende grad gamle mønstre og fronter. Det viser også hvilke enorme og uavklarte grensespørsmål området har, både når det gjelder rettighetene til de rike gassforekomstene og hvem som styrer hvilke land- og havområder.


Norsk dokumentarserie fra 2008
Produksjon: Nordisk Film A/S
Prosjektleder i NRK: Morten Møller Warmedal, 23 04 89 44/ 90164642
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice , tlf 815 65 900