Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 13. januar 1999 kl 19.35 Helse-Refleks

Helse Refleks

NRK1 onsdag 13. januar kl 19.35
Helse-Refleks

Når alt blir et ork
De er gjerne kvinner. I mange måneder har de kjent seg trette og utmattet, på en helt annen måte enn du og jeg etter en slitsom dag. Hovedtema i Helse-Refleks i dag er sykdommen kronisk tretthetssyndrom. Vi møter en 17 år gamle jente som lider av sykdommen.
Kvinner med denne lidelsen klarer ikke å være i aktivitet lenge før de må hvile. En følelse av utmattelse lammer dem, de kan ikke arbeide eller leve et vanlig sosialt liv. De har vært hos alle slags leger for å ta prøver og finne ut hva som er i veien med dem. Men legene finner ingenting. Og tilstanden fortsetter.

200 diagnoser i året
Det antas fra medisinsk hold at rundt 200 personer årlig i Norge får diagnosen Kronisk tretthetssyndrom, Postviralt tretthetssyndrom eller Myalgisk encefalomyelitt (ME) som sykdommen kan kalles. Det er gjerne når alle andre kjente psykiske og somatiske sykdommer er utelukket at man havner på denne diagnosen. Vi får møte to kvinner som lider av sykdommen, en 17 år gammel kvinnelig skoleelev og en småbarnsmor. Hva slags sykdom er dette? Og hvorfor bryr legevitenskapen seg så lite om den?

Slutt å stamme
Det finnes metoder for å slutte å stamme. I Norge har noen nordmenn som selv stammer, oppnådd gode resultater med en teknikk som kalles McGuire-metoden eller \"Freedoms Road\". Trening i pusteteknikk og øvelser i å holde taler, ringe fremmede og si sitt eget navn skal visstnok være en del av kuren.

Et liv uten mavesekk
For fire år siden fikk Olav Lund fjernet mavesekken etter en feil diagnose. Sykehuset har innrømmet feilen. I ettertid har Lund forsøkt å få erstatning for de skader og tap av inntekt som sykehusets fadese har ført til. Men det er fortsatt langt igjen. Fortsatt er ikke hans uførhetsgrad bestemt. Hvorfor tar det så lang tid?

Kan samliv læres?
Modum Bad har utarbeidet et nytt samlivskurs for par som vil flytte sammen, \"PREP - forberedelse til samliv\". Kurset tilbys gjennom helsestasjoner og andre organisasjoner rundt om i landet og er et ledd i forebyggende helsetiltak. Vi møter et par som skal kaste seg ut i det.
NRK1 onsdag kl. 19.35

Egenprodusert fra Faktaavdelingen - Samfunnsredaksjonen
Programleder: Helene Sandvig
Prosjektleder: Gunnar Grøndahl - tlf. 23 04 93 41
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56
\0\0\0