Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 29. juni 2008 kl 17.30 Kjerkegårdsholmen, Risøya

Kirkegårdsandakt fra Risøya i Troms

Fra kirkegården på Risøya (foto: NRK / Ingvild Fagerheim Fjereide).
Fra kirkegården på Risøya (foto: NRK / Ingvild Fagerheim Fjereide).
Kirkegården er på Risøya,ei lita øy utenfor Finnkroken. Den ble anlagt i 1850 og var da kirkegård for et stort område rett nord for Tromsø.

Dette var i en tid årer og seil ble benyttet for å komme seg fram og plasseringa av kirkegården på ei lita øy - nærmest en holme gjorde den tilgjengelig for andre. Risøya er ei øy med god havn, en kan gå i land på begge sider og en kommer i land uansett vindretning.

Tidligere var det sjelden prest med under begravelser på Risøya, det var lekfolk som forettet. Og det var slik at presten kom en gang i året og holdt andakt og jordfestelse for de som var begravet det siste året.

Kirkegården har nå sjelden begravelser, men skikken med en slik årlig kirkegårdsandakt blir opprettholdt. Og det er fortsatt slik at alle som skal ut til kirkegården må i båt.

NRK2 søndag 6. juli kl. 17:30 - tidligere sendt i mai 2007.