Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 24. mars 1999 kl 21.15 Til debatt

Til debatt

NRK1 onsdag 24. mars kl 21.15
Til debatt

Fraflyttingen fortsetter
Å snu flyttestrømmen fra distriktene er en av regjeringens viktige målsettinger. Den nye lederen i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, har gått inn i regjeringen som kommunalminister og kommer i Til debatt for å svare på hva han vil gjøre med fraflyttingen.

Statistikken fra 1998 viser at regjeringen ikke har klart å snu flyttestrømmen. Fylkene rundt Oslofjorden opplever nettoinnflytting fra andre fylker i Norge. Fraflyttingen er størst fra de tre nordligste fylkene, men også i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er fraflytting et faktum.
I onsdagens Til debatt spør programleder Terje Svabø om det er riktig ressursbruk å forsøke å snu flyttestrømmen. Burde man heller ha brukt mer penger i de sentrale strøkene, der folk bor?

Problemer både for distriktene og byene
Norges Bygdeungdomslag sier at en god distriktspolitikk er den beste bypolitikken. De sier at det skaper problemer når man i de sentrale strøk får planlegge for vekst i både folketall og næringsvirksomhet. Det skaper problemer for distriktene, som mister folk og arbeidsplasser, men også for storbykommunene, som ikke har resurser nok til å takle den store innflyttingen. Er det på tide at Oslofjord-fylkene også kommer på banen når det gjelder distriktspolitikken?

Ny teknologi
Den nye informasjonsteknologien er skreddersydd for det langstrakte, spredt befolkede Norge. Hvorfor har ikke denne nye teknologien skapt flere arbeidsplasser i distriktene? Er det politikerne sin skyld eller er det distriktskommunene som ikke har sett mulighetene?
I panelet sitter blant andre:
Arne Vinje, bonde fra Vinje
Guri Størvold, leder Norges Bygdeungdomslag
Erling Fossen, urbanist
Åse Kleveland, ordførerkandidat Oslo Ap.
Odd Roger Enoksen, kommunalminister og leder Senterpartiet

NRK1 onsdag kl 21.15
Blir også sendt torsdag kl 14.15

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Svabø, tlf. 23 04 76 28
Eva Midttun Leira, tlf. 23 04 82 24
NRK Fjernsynet, Aktualitetsavdelingen, Magasinredaksjonen
Tlf. 23 04 75 02, faks 23 04 75 00