Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. november 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Ugler i posen

Kattugleredderen i Lier

Knut Solberg er kattuglenes beste venn i Lier (Foto: Knut Solberg)
Knut Solberg er kattuglenes beste venn i Lier (Foto: Knut Solberg)
Knut Solberg i Lier kjenner kattuglenes bestemødre og kusiner, og vet hvem som nylig har funnet seg en ny hann. Knapt noen andre har et personlig forhold til så mange kattugler som Knut. Dette er grunnen til at vi antagelig finner landets største forekomst av kattugle i Lier.

Kattugla er svært vanskelig å studere fordi den så å si bare er aktiv i døgnets mørke timer. Det er når folk har satt seg til foran fjernsynsapparatene for kvelden, at uglene i Lier tar til vingene. I skogholt, jordekanter og omkring gårdstun posterer de etter rotter, mus og sovende trost, for så å slå til på lydløse vinger. Derfor er det få som er klar over at det hekker rundt 30 par med kattugler hvert år i Lier.

Bolignød
Kattuglas naturlige hekkeplass er hule trær. Men fordi den er såpass stor, rundt 40 centimeter høy, er de avhengig av store trær med hulrom som kan romme en uglefamilie. Tidligere ble greinene på ask, alm og andre trær kuttet hvert år og brukt til fôr. Dermed vokste trærne først og fremst i tykkelse. Disse styvningstrærne ble også innhule, og var ypperlige hekkeplasser for kattugla. Nå høstes ikke trærne i Lier lenger, og de gamle styvningstrærne er i ferd med å råtne bort.

Uglekassesnekker
Og her er det Knut Solberg kommer inn i bildet. I løpet av de siste 15 årene har han hengt opp til sammen 60 kasser til kattugla, og har omkring 30 par hekkende hvert år. Gjennom ringmerking av voksne og unger kan Knut følge med på hvem som hekker med hvem, og hvor avkommet tar veien. Dermed har han også oversikt over uglenes stamtavle flere generasjoner tilbake.

Mediesky
Det er en krevende jobb å filme kattuglas liv, i og med at alt foregår i mørke. Uglene må tilvennes lamper, langt unna nærmeste stikkontakt, noe som innebærer bruk av aggregat og lange skjøteledninger. I kveldens program vil seerne få et unikt innblikk i kattuglas liv, både inne i og utenfor kasser og hule trær.

Egenprodusert naturprogram fra Program Oslo, Naturredaksjonen
Programansvarlig: Ulf Myrvold, tlf: 99 50 01 32
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78