Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. juni 2000 kl 18.30 Sommerrebus

Sommerrebus


NRK1 mandag 19. juni kl 18.30
Sommerrebus (1:40)

Norge rundt i gåter

I \"Sommerrebus\" inviterer NRK seerne på en reise rundt til sommer-Norges mange vakre steder. Gjennom bildegåter skal seerne finne fram til hvor i landet bildene er hentet fra. Vinnerne får flotte premier.

\"Sommerrebus\" skal gå helt fram til 11. august. Til sammen blir det 40 programmer, og hvert program er på 10 minutter.

Programleder er Eli Versto, egentlig frilans teatermedarbeider i Bergen. Som leder av \"Sommerrebus\" befinner Eli seg ved nordenden av Mjøsa, og hun velger seg et nytt sted i hvert program hvor hun tester og demonstrerer premiene seerne som løser dagens rebus, kan vinne.

Konkurransens forløp
Hvert program inneholder en ny rebus, samtidig som vi får svaret på forrige programs rebus. Både den nye rebusen og svaret på den forrige presenteres gjennom reportasjer fra det aktuelle stedet.

Reportasjene som gir svaret, er både vakre, humoristiske og faktaorienterte. De er bygget opp rundt tre tema. Det ene temaet er knyttet opp mot et utsiktspunkt, det andre mot noe som er karakteristisk for området, mens det tredje temaet avslører noe ved stedet som er ukjent for de fleste seerne. Under hvert tema får seerne enten møte en person eller et humorinnslag fra området.

Reportasjene som presenterer gåten, er kreative og med finurlig og humoristisk snert. Seerne får møte mennesker som med riktig dialekt forteller om stedet, men uten å nevne stedsnavn eller allment kjente fakta fra området. Disse menneskene kan være de samme som dukker opp i reportasjene som gir svaret på forrige gåte, men da vil de fortelle en annen historie og bringe faktaopplysningene på bordet.

NRK Oppland og SSR
Programkonseptet for \"Sommerrebus\" er utviklet av det private produksjonsfirmaet Snø, Sludd & Regn Video- og Fjernsynsproduksjon AS (SSR) i samarbeid med NRK Oppland. Geir Randby driver SSR sammen med sin kone. Han ledet i 1994-96 miljøekspedisjonene til Nagano og var i 1990 initiativtaker til Nordpolekspedisjonen der Erling Kagge og Børge Ousland til slutt nådde fram.

NRK1 mandag kl 18.30

Bilde
Eli Versto er programleder for \"Sommerrebus\". (Foto: SSR)

Samproduksjon mellom SSR og NRK Oppland
Programleder: Eli Versto
Pressekontakt Fjernsynets Informasjonsavdeling: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18.