Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 22. april 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Den gode hyrde
Vi er kommet til den andre søndagen etter påske, en søndag i kirkeåret som har fokus på den gode hyrde, eller kanskje vi skal si den gode gjeter. Hyrde eller gjeter, ordene formidler noe om trygghet og omsorg, noe som vil prege "Salmer til alle tider" denne uka.

Mange forbinder nok hyrde med en helt spesiell salme som vi finner i Bibelen, Salme 23 av David. Der starter vi ved at Svein Tindberg leser salmen. Fortellingen om den gode hyrde føres videre gjennom en gjendiktning av denne salmen av Aksel Hogganvik. Anne Karin Kaasa synger.

Nå er det flere salmediktere som har latt seg inspirere av Salme 23 og ikke minst Jesu egne ord om seg selv som den gode hyrde. Det gir Adventsangerne et eksempel på. Gruppen Capella skildrer hyrden som trofast, en å stole på.

Det samme gjør Gunstein Draugedalen gjennom to sanger fra CD-en "Doggdråpen." En annen salme som mange forbinder med denne søndagen, er "Så ta da mine hender", en salme som Sigvart Dagsland tolker.

På denne måten blir "Salmer til alle tider" preget av kirkeårets tema også denne søndagen, og Jesus som den gode hyrde vekker god gjenkjennelse for mange.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Syng i stille morgenstunder". Vinnere av salmekruset ble:

Gudrun Ranheim fra Torvikbukt, Bernt Fløttum fra Melhus og Kjell-Gunnar Heimark fra Oslo

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "hans navn det rene at fremme" hentet?

Vanskelig denne gang? Et lite tips: Let i "Salmer 97", og når du tror du har funnet svaret, klikker du bare her, og du blir med i trekkingen av det populære salmekruset.

Salmer og sanger - presentert av Helge Gudmundsen.

NRK P1 søndag 22. april kl. 22:05.