Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 8. november 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Geitastrand kirke, Sør-Trøndelag

Gudstjeneste fra Geitastrand kirke

150 års jubileumsgudstjeneste.
23.s.e.pinse: Paulus brev til filipperne kp. 1, 6 – 11.
Predikant: Biskop Tor Singsås.
Liturg: Pål Ove Lilleberg.
Tekstleser: Terje Håverstad Jonassen.
Kantor: Piotr Wrobel.
Kor: Strupan.
Norsk Salmebok: 688, 274, 688, 529, 336, 652 og 299.