Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 5. desember 2013 kl 19.45 Den stille kampen: Makt og avmakt

Store konflikter


På 90-tallet var det store konflikter i Finnmark, og noen ga uttrykk for ekstreme synspunkter som «En god same er en død same». Da tente den unge jenta Marja Therese Aslaksen.

Mange var imot innføring av samisk i skolen og mente samene hadde fått for stor politisk makt. Disse holdningene fikk Marja Therese Aslaksen til reagere, og etter hvert ble hun valgt inn på Sametinget for å kjempe samenes sak.

Dette siste programmet i serien om samenes livssituasjon i Norden, forteller også historien om hvordan samene gjorde opprør for å få bestemme over jorda de hadde forvaltet i hundrevis av år, og om hvordan denne dramatiske kampen resulterte i at samene fikk sitt eget parlament.

Vi får også møte faren til Marja Therese som var samisk popstjerne på 80- tallet og toppet hitlistene med gruppa Tanabreddens Ungdom.

Programmet reiser til slutt debatten om hva man skal gjøre med de enorme verdiene med gull og mineraler som finnes under jorda på Finnmarksvidda. Hvem eier og skal ha nøkkelen til skattkisten?

Om serien
Denne serien i seks deler byr på nære møter med samiske familier og folk fra hele Nordkalotten. Lærere, kunstnere, restauranteiere, jurister og politikere forteller hvordan samene har kjempet en stille kamp for anerkjennelse.

Serien tar oss med til Murmansk og Kiruna, Kautokeino og Elgå, Kåfjord, Levi, Lillestrøm, Karasjok og Helsinki.

En samisk versjon vises påfølgende søndag.

Produsert av NRK med støtte fra Finlands YLE, Sveriges UR og Nordvisjonen(2013)
Prosjektleder: Lise Borchgrevink, tlf 917 29 649
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 23 04 70 00