Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 16. juli 2005 kl 20.10 Profil: Hieronymus Bosch - hilsen fra helvete

Monstrenes mester

Hieronymus Boschs malerier har en uutømmelig rikdom av kombinasjoner av mennesker og dyr, dyr og gjenstander.
Hieronymus Boschs malerier har en uutømmelig rikdom av kombinasjoner av mennesker og dyr, dyr og gjenstander.
Med sin fantasirikdom ga kunstneren Hieronymus Bosch (1450-1516) storslagne synteser av senmiddelalderens moralske verdensoppfatning og av menneskenes ondskap. Hans malerier, som bæres av inngående naturalisme, mystikk og barokk fantasi, er befolket av allslags uhyrer, fantasikombinasjoner og djevletøy.

Det som gir Boschs bilder den helt spesielle karakter, er den uutømmelig rikdom av kombinasjoner av mennesker og dyr, dyr og gjenstander, for eksempel en kanin med nonnehette, menneskeben og kvister til hender. Foruten drømmesyner har han malt bibelske bilder og sterkt realistiske sjangerscener, gjerne av satirisk karakter.

"Diablerier"
Bosch er malerisk utgått fra brødrene van Eyck, men hans tyntflytende strøk har en mørkere og mer glødende intensitet. Blant hans hovedverker kan nevnes "Lystenes hage, kongenes tilbedelse", foruten hans mange "diablerier". Bosch er med på å danne overgangen fra det nederlandske middelaldermaleri, og ved sine sjangermotiver står han som forløper for Pieter Brueghel d.e. og det nederlandske sjangermaleri. Han er best representert i Madrid. Filip 2 samlet ivrig på hans malerier.

Inspirasjon for surrealistene
I kraft av sine groteske kombinasjoner ble Bosch en inspirasjonskilde for surrealistene med deres naturalistiske forvrengningsillusjoner. Den symbolske betydningen i Boschs malerier har derimot vært meget diskutert. Sannsynligvis skal vi ikke legge for mye i hans fantasilek, vi vet blant annet at Filip 1 av Spania bestilte arbeider av ham for sin fornøyelses skyld.

Innkjøpt dokumentar
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78