Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 7. oktober 2008 kl 20.10 Dokumentar: Blod og olje

Oljen - USAs akilleshæl

Blod og olje: Tilgangen på olje har vært drivkraften i USAs militære strategi i 60 år, hevder sikkerhetseksperten Michael T. Klare i kveldens dokumentar. (Foto: Media Education Foundation)
Blod og olje: Tilgangen på olje har vært drivkraften i USAs militære strategi i 60 år, hevder sikkerhetseksperten Michael T. Klare i kveldens dokumentar. (Foto: Media Education Foundation)
Teorien om at oljen er drivkraften for USAs militære engasjement i Midt-Østen, blir av mange avskrevet som sludder eller rendyrket konspirasjonsteori. Den amerikanske sikkerhetseksperten Michael T. Klare hevder at påstanden holder vann, og at USAs energipolitikk og militære strategi henger uløselig sammen.

Historien om USAs militaristiske jakt på oljen strekker gjennom 60 år, fra 2. verdenskrig og fram til i dag.

Det hevder Michael T. Klare, professor ved universitet i Massachusetts. Han er en av verdens fremste eksperter på sammenhengen mellom energi og sikkerhetsspørsmål.

I kveldens dokumentar ser Klare nærmere på hemmelige dokumenter som nå er nedgradert, og trekker fram glemte avsnitt i framstående presidenters doktriner.

Hensikten er å påvise hvordan tilgangen på olje har vært et kjernespørsmål i amerikansk utenrikspolitikk gjennom hele etterkrigshistorien.

Friheten har fire hjul
USA utgjør fem prosent av verdens befolkning, men står for firedel av verdens oljeforbruk. For amerikanerne befinner friheten seg på hjul, sies det, og 98 prosent av transportenergien som brukes i landet kommer fra petroleumsprodukter, i tillegg til en enorm mengde forbruksartikler. Ikke bare transporten, men hele den amerikanske økonomien er fullstendig avhengig av oljen.

Samtidig har USA, som fram mot 60-tallet var tilnærmet selvforsynt på olje, blitt helt prisgitt forsyninger fra andre og ofte ustabile land. To tredeler av forbruket dekkes i dag av importert olje, og andelen ventes å øke.

Tvilsom støtte
Avhengigheten av importert olje har ført til at USA har støttet de tvilsomste regimer, sier Michael T. Klare. Han påviser også hvordan USAs interesser i Persiabukta var en drivkraft i den kalde krigen, og for USAs aksjoner i Kuwait og Irak. I Midt-Østen, det Kaspiske hav, Latin-Amerika og Afrika søker USA dominans og kontroll over oljen - med freden som innsats.

For i en verden der oljereservene bare minker og kampen om ressursene hardner til, risikerer USA å bli trukket inn i stadig nye oljekriger, sier Michael T. Klare. Hvis landet fortsetter å benytte militærmakt til å løse sine ressursbehov, kan vi stå overfor et særdeles blodig og skremmende hundreår, advarer han.

Amerikansk dokumentar (2008)
Originaltittel: Blood and Oil
Produksjon: Media Education Foundation
Med Michael T. Klare, basert på hans egen bok
Kontakt Programinformasjon: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no


LENKER
  • Les mer