Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 7. april 1999 kl 21.15 Til debatt

Til debatt

NRK1 onsdag 7. april kl 21.15
Til debatt

Kosovo - hvor skal krigen ende?
To uker er gått siden NATO startet bombingen av Jugoslavia, med en humanitær katastrofe som mest synlige konsekvens. President Milosevic ser ikke ut til å vike en tomme. Terje Svabø spør i kveldens Til debatt: Hvor skal denne krigen ende? Og hva slags allianse skal NATO være i framtiden?

Allerede da angrepene startet før påske, mente flere kritikere at NATO hadde begitt seg inn i en konflikt alliansen vanskelig kunne løse. Mange mente NATO selv hadde tvunget seg inn i denne situasjonen ved å true Slobodan Milosevic med militære aksjoner hvis han ikke gikk med på betingelsene i Rambouillet-avtalen. Ved å ikke følge opp truslene, ville NATO miste troverdighet. Hadde NATO en strategi ved begynnelsen av denne krigen? Hvor lenge kan alliansen begrense aksjonen kun til luftangrep?
NATO selv har stolt på at Milosevic ville miste både mot og intern støtte etter de alliertes angrep. Dette ser ikke ut til å holde mål. Hvis allierte liv begynner å gå tapt ved innføring av helikoptre og bakkestyrker, hvor mye støtte i opinionen kan alliansen da miste? Hvem sprekker først - Milosevic eller NATO?

Utvidet rolle?
NATO markerer i disse dager sitt 50- årsjubileum. Med nylig utvidelse til tre tidligere østblokkland, Polen, Ungarn og Tsjekkia, er alliansen under sterk utvikling. USA vil nå utvide NATOs rolle, og omdefinere forsvarsalliansen til en mer offensiv \"interesse-allianse\". Noen mener USA med dette utnevner seg selv til verdenspoliti, med Europas styrker som mannskap. Hvilken rolle får da FN i dette systemet? Er denne aksjonen i Kosovo første skritt på veien?
Redaksjonen jobber med panelet.

NRK1 onsdag kl 21.15
Blir også sendt torsdag kl 14.15


For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Svabø, tlf. 23 04 76 28
Cathrine Graff, tlf. 23 04 94 91