Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 18. mars 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Nasjonalparken, det siste fristed?

Fra Sør-Afrika til Hardangervidda

Justin Sondergaard og Knut Nylend utveksler synspunkter på nasjonalparker i henholdsvis Sør-Afrika og Norge (Foto: Magne Sleire)
Justin Sondergaard og Knut Nylend utveksler synspunkter på nasjonalparker i henholdsvis Sør-Afrika og Norge (Foto: Magne Sleire)
Dyr og plantelivet på jorden trenger mange steder vern for å klare seg. Derfor er det opprettet nasjonalparker som skal ta vare på mangfoldet i disse områdene. I kveldens program besøker vi Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika og Hardangervidda nasjonalpark i Norge, sammen med Knut Nylend fra Norge og Justin Sondergaard fra Sør-Afrika.

Hvordan har dyre- og plantelivet det i nasjonalparkene? "Ut i naturen" sammenligner Kruger nasjonalpark og Hardangervidda nasjonalpark, og ser på likheter og ulikheter. I Kruger er det blant annet 130 000 impala-antiloper som det ikke drives jakt på. Jakt og fiske er forbudt for mennesker her. Det er også over 5000 store rovdyr i nasjonalparken. Dette området er forbeholdt den ville faunaen.

I Hardangervidda nasjonalpark drives det både jakt og fiske, og store rovdyr som jerv er uønsket i nasjonalparken. Den svært truede fjellreven er også nesten borte. Rødreven har overtatt mange av fjellrevens hi. Er Hardangervidda det fristed for dyr og planter som nasjonalparken egentlig skal beskytte?

Egenprodusert naturprogram
Programansvarlig: Magne Helge Sleire
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83