Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 6. juli 2006 kl 20.25 Norge slår gnister

Før: Møkk under negla. Nå: Manikyr

Åse Haarr er tidligere arbeider ved Bjellands hermetikkfabrikk. (Foto: Rita Karlsen, Fabel og fakta filmfortelling)
Åse Haarr er tidligere arbeider ved Bjellands hermetikkfabrikk. (Foto: Rita Karlsen, Fabel og fakta filmfortelling)
Norge har opplevd en formidabel velstandsøkning de siste hundre årene. Vi er blant verdens rikeste land, og fem ganger på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Hvordan har vi kommet dit, og hva har skjedd med samfunnet underveis?

Det er et voldsomt gap mellom den spede industrielle begynnelse for hundre år siden og den eventyrlige velstanden Norge opplever nå. Mye av landets rikdom skyldes industrien, og Norge har hatt gründere, ingeniører og teknologer som ved hjelp av kløkt, pågangsmot og flaks har funnet måter å utnytte landets ressurser på. I løpet av fire episoder presenteres hovedpunktene i denne industrihistorien.

Troll ble temmet
Serien tar utgangspunkt i de små fortellingene for å skildre den store historien. Vi møter gründere, ingeniører, arbeidere og industrieiere. De forteller blant annet om hvordan Norsk Hydro oppstod, hva som skjedde med plastbilen Troll, hvorfor stressless'en er blitt en suksess og hvordan lille Norge kunne bygge verdens største, flyttbare konstruksjon.

Hva nå?
Industrialiseringen har hatt politiske ringvirkninger; 8 timers arbeidsdag, lovfestet rett til ferie og Folketrygden er alle resultater av arbeidskamper i forrige århundre. Men velstandsutviklingen er ikke bare en lykkehistorie. Naturen har betalt en uopprettelig pris, mennesker har omkommet og en del har blitt uføretrygdet. I dag er det flere uføretrygdede i Norge enn det er ansatte i industrien. Og hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Første program fokuserer på perioden 1900-1930. Vi får vite historien bak klesfabrikken Devold, Bjellands hermetikk, syltetøyprodusenten Lerum, utbyggingen av jernbanen og etableringen av Norsk Hydro.

Programmet er sendt tidligere.

Innkjøpt dokumentarserie fra Fabel og fakta filmfortelling (2005)
Kamera og regi: Rita Karlsen og Tor Segelcke
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 77 51/92 01 55 79