Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 15. august 2004 kl 20.10 Det store babykrakket

Et gammelt Europa


Europeiske kvinner føder langt færre barn enn tidligere. Mens de før nesten uten unntak fikk barn i første halvdel av tyveårene, er det ingen selvfølge lengre. Den unge kvinnen har fått mulighet til å gjøre som hun selv vil. Men det at hun nedprioriterer å få barn får alvorlige konsekvenser for et stadig eldre Europa.

Mens jobb, bolig og partner kan byttes når man vil, er barn en livslang forpliktelse. Er det derfor europeiske kvinner venter lengre og får færre barn?, spør denne danske dokumentaren.

Eller er det rett og slett for dyrt å være foreldre? Fokuset på karriere og selvrealisering kan også ta noe av skylden for de synkende fødselstallene. Men hva skjer når det blir stadig flere pensjonister og altfor få til å kunne forsørge dem?

Dansk dokumentar (2002)
Originaltittel: De barnløse samfund: Babykrak
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252