Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 22. april 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Vossevassdraget, tilbake til fordums storhet?

Ut i naturen: Vossevassdraget, tilbake t


NRK1 torsdag 22. april kl 19.35
Ut i naturen: Vossevassdraget, tilbake til fordums storhet?

Dystert for laksen i Vossevassdraget

Vossevassdraget i Hordaland var en av våre viktigste lakseelver. I dag er vossolaksen så godt som utryddet. Men det legges ned mye arbeid for å bringe laksen tilbake til elva. I Ut i naturen i kveld blir vi med Dag Lindebjerg på tur langs det naturskjønne vassdraget.
De siste ti årene har laksen hatt en dramatisk utvikling her i landet. I de aller fleste elvene er laksen truet, eller allerede utryddet. Dette har skjedd uten at noen har kunnet påvise noen direkte årsak. En rekke grunner har vært påpekt, samtidig som færre og færre lakser har kommet tilbake til sitt fødested.
Vossevassdraget i Hordaland var en av våre viktigste lakseelver. Hit kom fiskere fra hele verden for å fiske etter den største av de atlantiske laksene, vossolaksen. Den spesielle, storvokste laksen fra Vosso var også den mest brukte stamfisken da oppdrett av laks startet på Vestlandet.
I dag er vossolaksen så godt som utryddet. Voss klekkeri har hatt større og større problemer med å finne stamfisk, slik at utsettingen av yngel også er i fare. Bare genbanken til Direktoratet for naturforvaltning ser nå ut til å kunne holde vosso-laksen i live.

Hva er problemet?
En rekke forskere har arbeidet med lakseproblemene gjennom mange år for å finne ut hva som har skjedd med de forskjellige laksestammene. Men ingen har kunne påvise én konkret årsak. En periode fikk drivgarnfisket skylden. En annen periode fikk forsuring og forurensing mest oppmerksomhet. Utbygging av noen av elvene har vært undersøkt. Sykdommer har nok vært en viktig årsak i noen elver, mens oppdrettsnæringen har \"forurenset\" elevene med rømt oppdrettslaks. Havtemperaturen og beiteforholdene har vært påpekt. Akkurat nå er lakselus i fokus, og mange mener at den er hovedårsaken til problemene.

Langs Vossevassdraget
I Ut i naturen i kveld følger vi laksen på dens vei opp Vossevassdraget for å se om selve vassdraget nå er friskt etter perioder med forsuring, forurensing, utbygging og oppdrettsinvasjon. I Vossevassdraget vil også andre arter som fjellørret, røye og sjøørret gi svar på om vassdraget er friskt igjen.
Turen fra fjord til fjell er en vakker reise i storslagen vestlandsnatur. Langs elva finne det også utallige kulturminner, som ikke minst bærer bud om hvilken betydning laksen har hatt gjennom flere tusen år.
Svært mye er gjort for å reparere Vossevassdraget, selv om det er stadig er et åpent spørsmål om det noen gang kan bringes tilbake til fordums storhet.

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilde
Dag Lindebjerg følger etter laksen opp Vossevassdraget i Hordaland. (Foto: Sjur Herre)

Naturprogram fra NRK Hordaland
Ved Dag Lindebjerg og Terje Dale

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41