Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 7. desember 2000 kl 19.30 Schrödinger spesial

Schrödinger spesial (ttv)

NRK1 torsdag 7. desember kl 19.30
Schrödinger spesial

Einsteins største tabbe

Alle kan ta feil, også genier som Albert Einstein. I alle fall mente han det selv. I kveldens Schrödinger spesial får vi høre om Einsteins største tabbe, som kanskje ikke var noen tabbe allikevel...

Da Einstein publiserte sin generelle relativitetsteori i 1916, forestilte man seg at universet var statisk, det vil si at alle stjerner og galakser lå i ro i forhold til hverandre. Dette skapte problemer for Einstein, for ifølge hans teori skulle all materie og energi i universet tiltrekke hverandre. Det ville bety at hele universet skulle gå mot en voldsom slutt idet alle stjerner og galakser kollapset i en voldsom ildkule. For å få sin teori til å stemme med det statiske univers måtte Einstein innføre en motkraft til gravitasjonskraften, som skulle gjøre universet stabilt. Denne motkraften kalte han den kosmologiske konstant.

Men så, i 1929, oppdaget den amerikanske astronomen Edwin Hubble at universet slett ikke er statisk, men at det utvider seg. Universet må en gang ha begynt med en kosmisk eksplosjon, og kraften fra den må være nok til å motvirke gravitasjonen som ville trekke universet sammen. Den kosmologiske konstanten som Einstein måtte innføre i sine ligninger, var derfor unødvendig, og han kalte den sin største tabbe (my biggest blunder).

Tabbe, eller ikke?
Men historien stopper ikke der. Man har regnet med at på grunn av all materien i universet så vil utvidelsen bremses ned, og i våre dager har man prøvd å måle denne nedbremsingen. Resultatet av målingene er mildt sagt overraskende. Utvidelsen bremses ikke, den går fortere og fortere. Det må med andre ord være en ukjent kraft der ute som skyver galaksene fra hverandre med økende fart. Hva det er, vet man ikke, men noen mener at det kan være den kosmologiske konstant, og at Einstein kanskje ikke gjorde noen stor tabbe likevel.

Den kosmologiske forskningen som presenteres i programmet indikerer også at naturlovene kanskje ikke alltid har vært slik de er i dag; i det unge univers var kanskje lyshastigheten mye større enn den er i dag.

NRK1 torsdag kl 19.30

Egenprodusert fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Eiliv Flakne
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no

Bilder
I kveldens spesialutgave av Schrödingers katt får vi høre om Albert Einsteins største tabbe, ifølge ham selv. (Video-print)

2. Stjernetåke. (Video- print)