Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 17. september 2002 kl 20.25 Brennpunkt: Brennpunkt: Helerne

Ulovlig handel i Oslo

Tyvegods florerer blant uavhengige kolonialbutikker og kiosker. Vanlige folk har heller ikke skrupler med å kjøpe tyvegods på åpen gate. Brennpunkt avslører omfanget av ulovlig handel i Oslo.

Ulovlig kjøp av tyvegods florerer blant uavhengige kolonialbutikker og kiosker. I programmet ”Helerne” dokumenterer Brennpunkt gjennom skjulte opptak for første gang hvordan mindre kolonialforretninger i Oslo kjøper tyvegods over disk. Flere hundre butikker kan være involvert i denne virksomheten bare i hovedstaden.

Egenprodusert dokumentarprogram
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96