Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. september 2000 kl 20.15 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 26. september kl 20.15
Schrödingers katt

Gentesting gir ikke sikker kunnskap

En av sakene Schrödingers katt fokuserer på i kveld er den kompliserte genforskningen. Ved bruk av blant annet såkalte mikromatriser håper forskerne på å få ny og viktig kunnskap om våre gener.

Det har lenge vært hevdet at forskerne har funnet genet blant annet for kreft og alkoholisme. Og forsikringsselskapene har meldt sin interesse for å få denne kunnskapen om sine kunder. Men virkeligheten er langt mer komplisert.

For det finnes ikke bare ett gen som avgjør om du blir rammet av en sykdom eller ikke. Genene må sees i sammenheng og hva slags miljøpåvirkninger de utsettes for. Norske forskere jobber nå intenst for å forstå hvordan genene virker sammen, og hva som skal til for at de skrus av eller på og eventuelt utløser sykdom.

NRK1 tirsdag kl 20.15

Egenprodusert magasin fra Forskningsredaksjonen, NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123 (siri.gronning.meyer@nrk.no)