Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. desember 2006 kl 23.15 Utsyn: En bank for de fattige

Fredsprisen for mikro-kreditt

Fredsprisvinner Muhammad Yunus, Bangladesh, i
Fredsprisvinner Muhammad Yunus, Bangladesh, i "Utsyn". (Foto: DOC & Co.)
Millioner av fattige, hardt arbeidende kvinner i Bangladesh takker årets fredsprisvinner for at de har fått en bedre økonomi. I "Utsyn" forteller Muhammad Yunus om sitt framgangsrike arbeid med mikrokreditt til kvinner i hjemlandet.

Sammen med banken Yunus opprettet for ti år siden, Grameen Bank, skal han motta Nobels Fredspris i Oslo Rådhus søndag 10. desember.

Grameen Bank står for økonomisk og sosial utvikling nedenfra i samfunnet, rettet mot fattige kvinner. Bankens slogan er "Small Change, Big Business".

Muhammad Yunus, som vi møter i Bangla Desh i kveld, forklarer nærmere om bankinstitusjonens metoder og mål. Vi stifter også bekjentskap med noen av kvinnene som den gang mottok lån til selvhjelp, uten garantier slik mikrokreditt er innrettet.

Dokumentaren viser langtidsvirkningene av mikrokreditt-lånene i husholdningene til disse kvinnene, samt i det islamske samfunnet de bor og lever i.


Nederlandsk dokumentar (2006)
Originaltittel: Small Change Big Business
Produsert av: DOC & Co.
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no