Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 2. mars 2000 kl 20.30 Økotrim

Økotrim (ttv)

NRK1 torsdag 2. mars kl 20.30
Økotrim

Lokalbank med fjøslukt og Internett

Innbyggerne i jordbrukskommunen Finnøy i Rogaland ble lei av at både kapital og kompetanse forsvant ut av bygda etter at lokalbanken fusjonerte med en større bank. Derfor er de nå i full sving med å lage sin egen lokale sparebank, skreddersydd for de 3000 innbyggerne på øya. Og møtene, ja de foregår på bedehusene.

Der tegnes det grunnfondsbevis over en lav sko. Og det er vel og bra, for målet er 12 millioner kroner i løpet av våren. Først da kan de sende konsesjonssøknad. Primus motor for bankaksjonen er Erik Rørtveit. I dag er han bonde. I morgen vil han bli banksjef. Han har 11 års erfaring fra bank og forsikring med i bagasjen. Og i Økotrim torsdag møter vi ham og resten av ildsjelene på Finnøy.

Folk krever mer fri, men tenker samtidig på bedriftenes behov
Om noen dager starter årets lønnsforhandlinger, og kravet om en femte ferieuke står sentralt i oppgjøret. For folk vil ha mer fri. Det bekrefter Økotrims egen undersøkelse som programleder Steinar Mediaas presenterer i kveld.

Vi vil ikke fortelle at du og dine kolleger vil ha lengre sommerferie eller kortere juleferie. For det er ikke det arbeidsmaurene rundt omkring i Norge ber om: De ber om mer fleksibilitet i arbeidslivet.
Norske arbeidstakere tenker mye på bedriftenes behov også. Hvorfor det er slik, forklarer tidligere forsker i FAFO, Thore K. Karlsen i studio.

5. ferieuke i statlig etat - mer fri og bedre service uten ekstrakostnader
Økotrim har kommet partene i lønnsoppgjøret i forkjøpet og innfører den 5. ferieuken i en statlig etat. Det førte til omorganisering av arbeidet, mer ferie- og bedre service for brukerne av tilsynets tjenester!

Innføringen av den femte ferieuken i Norge har mange ulike konsekvenser, litt avhengig av hvem du spør. NHO-sjefen har sagt at en 5. ferieuke truer velferdstaten. Finansdepartementet har beregnet at lengre ferie vil spise opp oljefondet, Kommunenes sentralforbund varsler krise i helsesektoren og mener kommunene trenger 9000 flere arbeidstakere hvis 5. ferieuke innføres. Økotrims undersøkelse viser at vi ikke unner alle like mye fri. Det er et interessant fenomen som kan få betydning for din fremtidige arbeidsdag også.

Direktøren beholdt pensjonsfondet for seg selv
Stadig flere bedrifter omstiller, selges eller omorganiserer. Det har betydning for arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassene. Også for pensjonen. For om lag en halv million arbeidstakere har en eller annen form for tilleggspensjon på jobben. For en bedrift med solid pensjonsfond kan sparke nesten hele arbeidsstokken og likevel beholde bedriftens premiefond inntakt. Det mener Centraltrykkeriet i Bærum som nektet å betale pensjonsoverskuddet til de ansatte da bedriften ble avviklet. Alle arbeidsplassene, utenom direktørens jobb, forsvant. Dermed er det bare direktøren som får nyte godt av pensjonsfondet på flere millioner kroner. Og nå har dom falt i den prinsipielt viktige saken.

Utlendinger skilles - hvilke lover gjelder?
Mange drømmer om eksotiske bryllyp og ekteskap, men visste du at valg av sted kan få store konsevkenser. I kveldens episode av \"Gategourmet\" dreier samtalen seg om det pakistanske ekteparet Riffat og Nawaz, som etter noen år i Norge skal skilles. Da de giftet seg i Pakistan, inngikk de en ekteskapskontrakt. Skal de gjøre opp boet etter norsk eller pakistansk lov? Ekspert i studio er Hans Petter Lundgaard, som snakker om hvilke regler som gjelder ved skilsmisse og død. Sist høst gav han ut en ny utgave av læreboken i internasjonal privatrett. Se forøvrig tvistemålslovens paragraf 54, jfr. skiftelovens paragraf 22 første ledd.

NRK1 torsdag kl 20.30

Redaktør og programleder: Steinar Mediaas, tlf. 23042553
Vaktsjef: Hedvig Bjørgum, tlf. 23045454
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123