Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 8. april 2000 kl 19.15 Leseforeningen

Leseforeningen (ttv)


NRK2 lørdag 8. april kl 19.15
Leseforeningen (11:16)

Jan Kjærstad

Jan Kjærstad er en av Nordens viktigste samtidsforfattere og en sentral samfunnsdebattant. Leseforeningen har invitert kritikeren Tom Egil Hverven og forfatterne John Erik Riley og Torunn Borge til en samtale om sentrale bøker i Kjærstads forfatterskap. De tar også for seg samfunnsdebattanten Jan Kjærstad. Vi møter også forfatteren selv.

Programleder er Kari Marstein

NRK2 lørdag kl 19.15

Bilde
Kritikeren Tom Egil Hverven, forfatteren Torunn Borge, programleder Kari Marstein og forfatteren John Erik Riley tar for seg Jan Kjærstads forfatterskap.(NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Programleder Kari Marstein
Prosjektleder Ales Ree, tlf: 23 04 24 93 / 92 20 9783, e-post: ales.ree@nrk.no
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83