Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. juni 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Krigen vi kan vinne

Brennpunkt: Krigen vi kan vinne (ttv)


NRK1 tirsdag 6. juni kl 22.00
Brennpunkt: Krigen vi kan vinne

Bosniske kvinner blir politikere

Av vår hjelp til Bosnia går en liten sum til noe helt spesielt. Bosniske kvinner læres opp til å bli politikere. Til nå har 3.500 kvinner i Bosnia gått det norske \"Kvinner kan\"-kurset, et \"bøllekurs\" som skal lære dem å takle det politiske maktspillet. I kveldens Brennpunkt møter vi Dzenana som kjemper for en plass i kommunestyret i Gamlebyen i Sarajevo, og Almira som ønsker en plass i sin by, Konjic.

Kvinnene i Bosnia krever nå en plass i politikken. Fremdeles sitter de gamle krigsherrene ved makten, nå som politikere, og deres holdninger er preget av nasjonalisme, hat og maktkamp. Det er i dag store politiske motsetninger, Dayton-avtalen som gjorde slutt på krigshandlingene i Bosnia i desember 95, er en skjør fred.

Men kvinnene vil videre, de ønsker et land hvor deres barn kan ha en framtid. De er opptatt av de praktiske oppgavene, og å få samfunnet til å fungere. De er også mer villige til å jobbe på tvers av etniske grenser, og legge hatet bak seg. Kanskje er det slik at bare kvinnene kan redde freden. Det er en tøff kamp de bosniske kvinnene gir seg i kast med. De lever i et mannsdominert samfunn hvor det ikke er vanlig at kvinner deltar i det offentlige liv. Tradisjonelt er kvinnens plass i hjemmet, men den økonomiske situasjonen gjør at de også må jobbe for å forsørge familien. Derfor er det ekstra vanskelig for disse kvinnene også å gå inn i politikken.

Hvert år gir Norge 220 millioner kroner i humanitær hjelp til Bosnia. En liten del av disse går til å lære opp kvinner til å bli politikere. \"Kvinner kan\"-kurset er laget av Arbeiderpartiets kvinnegruppe, og mange norske kvinner har gått disse \"bøllekursene\". Flere norske politikere, blant andre stortingsrepresentant Grethe Fossum, har vært i Bosnia og lært opp kursledere, slik at kursene nå drives av bosniske kvinner.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Bilder
1.Den bosniske kvinnen Almira ønsker en plass i kommunestyret i sin by, Konjic
2. Dzenana har gått norsk \"bøllekurs\" for å bli politiker i Sarajevo

Programansvarlig: Wenche Lie Giæver, tlf: 23 04 71 19 eller 22 60 95 97
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83
www.nrk.no/brennpunkt
Brennpunktredaksjonen: tlf. 23 04 9000
e-post: brennpunkt@nrk.no